اخبار و رویداد ها - کلینیک دکتر نیلفروش‌زاده

پزشکی بازساختی در درماتولوژی
خبر

پزشکی بازساختی در درماتولوژی

پزشکی بازساختی پزشکی بازساختی شامل مولکول های محلول (پروتئین ها، سیتوکین ها، فاکتورهای رشد)، بیومواد یا مواد زیستی که می تواند منشا از مواد طبیعی یا مصنوعی  سنتتیک داشته باشند برای ایجاد جایگزین های پوستی

[...]
ماندگاری مزوتراپی مو
خبر

مزایا مزوتراپی مو – میزان ماندگاری

به طور کلی همیشه افراد (چه زنان و چه مردان) از موهای خود ناراضی هستند. امروزه اکثر افراد از چرب شدن زود هنگام موهای خود ناراضی هستند بخصوص افرادی که در شهرهای آلوده و صنعتی

[...]
نانوفت در درماتولوژی
دسته بندی نشده

سمپوزیوم آنلاین یک روزه – نانوفت در درماتولوژی

  نانوفت در درماتولوژی عنوان وبیناری است که توسط مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کلینیک دکتر نیلفروش زاده برگزار می‌گردد. این وبینار، اولین وبینار در راستای وبینارهای آموزشی تازه‌های

[...]