کلینیک فوق تخصصی نیلفروش زاده (جردن) پوست، زیبایی و پیوند مو

Search
Close this search box.
تاریخ انتشار:2015

The Role of Wharton’s Jelly Mesenchymal Stem Cells in Skin Reconstruction

Context: Stem cell therapy, especially in the segment of mesenchymal stem cells (MSCs), is one of the most promising areas of regenerative medicine

Evidence Acquisition: According to research conducted by various researchers, Wharton’s Jelly mesenchymal stem cells (WJMSCs) have several advantages compared to others sources, in regenerative medicine: WJMSCs are more primary cells; WJMSCs can be easily isolated and without invasive procedures; WJMSCs have no ethical problems; WJMSCs are more cost effective than other sources of MSCs. Also, WJMSCs were demonstrated to express stem cell mesenchymal markers

Results: Similar to bone marrow MSCs, WJMSCs express major histocompatibility complex (MHC) class I molecules

Conclusions: Although the aforementioned challenges must still be addressed, the potential of WJMSCs in skin regenerative clinical treatments is promising

مقاله دکتر نیلفروش زاده research
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *