اندولیفت

اندولیفت با لیزر، روشی نوین به منظور تحریک بافت های عمقی در جهت ساخت کلاژن های جدید به منظور کاهش افتادگی پوست و سفت سازی آن، می باشد. در این پروسیجر، فیبری بسیار نازک وارد پوست می شود(بدون نیاز به ایجاد سوراخ در آن) سپس و در حد فاصل درم عمقی و بافت چربی قرار داده می شود، لیزر دایود از طریق فیبر دیگری به این فیبر متصل می گردد. با جابه جا کردن فیبر در این ناحیه، انرژی لیزر دایود در طیف مادون قرمز تابانده می شود که نتایج زیر را به دنبال دارد:

اندولیفت جوانسازی صورت رفع افتادگی

-سفت سازی سریع پوست
-اصلاح زوایای صورت، گردن و بازوها
-فعال سازی ساخت مجدد کلاژن ها و جوانسازی
-فعال سازی عملکردهای متابولیک ماتریکس خارج سلولی
-افزایش حرارت و تحریک ساخت عروق
اثرات بالینی:
نور لیزر تولید شده پس از عبور از فیبر نوری وارد بافت می شود که نتیجه آن موارد زیر است:
-ذوب چربی انباشته موضعی
-سفت سازی آنی پوست
-تحریک سنتز کلاژن ها که اثر آن چند ماه بعد بروز می یابد.