بلند شدن موها بعد از پیوند مو - پرسش 99

  • تصویر کاربر مهدی شنبه ۱۰ آبان ۹۹( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 17 کاشت مو
    آیا می توان پس از عمل پیوند مو، موهای خود را بلند کرد؟
    1. تصویر کاربر دکتر نیلفروش زاده شنبه ۱۰ آبان ۹۹( 5 ماه پیش)

      پس از آنکه فولیکول ها از نواحی اهدا کننده برداشته و به نواحی درمان پیوند شدند، دچار ریزشی موقت می شوند. با اتمام دوره ریزش، موها دوباره شروع به رشد کرده و همانند موهای دیگر در چرخه طبیعی خود قرار می گیرند. پس از شروع رشد، افراد می توانند با مراقبت روزانه موهای خود را تا میزان دلخواه بلند کرده و بر اساس تمایل مدل دهند.