تکنیک بخیه تریکوفیتیک - پرسش 9

  • تصویر کاربر داوود پنجشنبه ۲۴ مهر ۹۹( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 37 کاشت مو
    با سلام خدمت پزشک محترم. آیا به کاربردن تکنیک تریکوفیتیک تاثیر مثبتی بر روی پوشانده شدن خط جای زخم دارد؟
    1. تصویر کاربر دکتر نیلفروش زاده پنجشنبه ۲۴ مهر ۹۹( 6 ماه پیش)

      بخیه تریکوفیتیک تکنیکی است که به کمک آن محل زخم ناشی از برداشت نواری پوست در پیوند موی FUT بسته می شود. این تکنیک سبب می شود تا خط جای زخم کمتر نمایان باشد. در این مرکز، پزشکان ما لبه خط جای زخم را بریده و به گونه ای بخیه می زنند که موها به صورت مستقیم بر روی آن خط رشد کنند. این کار را می توان در فرایند های ترمیم جای زخم نیز انجام داد.