کاشت مو با بیمه - پرسش 101

  • تصویر کاربر مستانه شنبه ۱۰ آبان ۹۹( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 27 کاشت مو
    آیا شرکت های بیمه هزینه جراحی پیوند مو را پوشش می دهند؟
    1. تصویر کاربر دکتر نیلفروش زاده شنبه ۱۰ آبان ۹۹( 5 ماه پیش)

      پیوند مو یک جراحی زیبایی است که با هدف ارتقا زیبایی و درمان طاسی انجام می شود. در کشور ما، فرایند های زیبایی تحت پوشش شرکت های بیمه ای نبوده و تنها هزینه جراحی های اورژانسی یا مواردی پرداخت می شود که تحت سیاست های بیمه ای این شرکت ها قرار دارند.