تزریق بوتاکس

پرسش های شما

پاسخ:

سلام احتمالا فواصل را زود به زود زدین بهتره یکسال نزنید.

پاسخ:

سلام اصلا چنین صحبتی صحیح نیست بوتاکس فقط در مدت مشخصی منجر به فلج همان عضله میشود.

پاسخ:

سلام .بوتاکس پس از تزریق عضله را فلج میکند و کاری به شلی پوست ندارد.

پاسخ:

بر عکس با تزریقهای متعدد مقدار تزریق کمتر میشود

پاسخ:

سلام بهتره جراح پلاستیک مراجعه کنید.

پاسخ:

سلام صورتتون کاملا تمیز بود موقع تزریق؟

پاسخ:

مشکلی نداره ولی بعد از تزریق تا 4 ساعت نباید ماساژ داد

پاسخ:

سلام خیر معمولا با گذشت زمان اثر بخشی بوتاکس کم می شود