درمان آکنه

پرسش های شما

پاسخ:

سلام غیر از اسپیرونولاکتون متفورمین استفاده نمیکنید؟شما غیر لز درمان خوراکی به درمان موضعی هم نیاز دارین

پاسخ:

سلام محلولهای موضعی استفاده کنید