مرحله اول آزمایش های واکسن covid-19

مرحله اول آزمایش های واکسن کوید نوزده ساعاتی پیش در سیاتل آمریکا آغاز شد

واکسن کرونا
به اشتراک بگذارید: