مرحله اول آزمایش های واکسن covid-19

مرحله اول آزمایش های واکسن کوید نوزده ساعاتی پیش در سیاتل آمریکا آغاز شد
تحقیقات دانشمندان چینی و آمریکایی در زمینه خطرات مربوط به عملکرد ویروس کرونا
به اشتراک بگذارید: