خدمات کلینیک

رادیو سرجری

این سیستم با عبور دادن جریان الکتریکی از بافت ها عمل می کند که فرکانس آن در محدوده امواج رادیویی است و برش های حاصل از آن سریع و بدون اسکار است و این موضوع در درماتولوژی که بدترین خطر وعارضه جانبی آن اسکار و تاخیر در بهبودی پوست است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انجام اعمال پوست و زیبایی را به صورت سرپایی و با کمترین خونریزی و اسکار، در کوتاه ترین زمان فراهم می کند.

کاربردهای درمانی:

  • برداشتن زگیل، Skin tag، کراتوزسبورئیک، Syringoma، Trichoepithelioma
  • برداشتن خال های ملانوسیتی، تلانژکتازی وتومورهای پوستی

در مراحل ابتدایی

  • بیوپسی از ضایعات پوستی
  • برداشتن اولیه بافت کلوئید
  • Debulking تومورهای پوستی

This post is also available in: English

نمونه کارهای کلینیک