کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
ویژگی های ضدآفتاب مناسب چیست؟

ویژگی های ضدآفتاب مناسب چیست؟

بایستی به عنوان اولین لایه قبل از همه کرمهای مورد استفاده در یک زمان روی پوست قرار گیرد.

مطالب مرتبط