توصيه های رئيس ستاد كرونا تهران

توصيه های رئيس ستاد كرونا تهران، ریاست قبلی نظام پزشکی کشور و ریاست فعلی دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی درباره وضعیت فعلی بیماری کرونا. سیر اپیدمیولوژیک بیماری در تهران، توصيه ها و راهكارهای ایشان در ارتباط با محافظت و مراقبت هاي كرونا و همچنین در ارتباط با فعالیت كلينيك هاي درمانی و پوست در هفته آینده که ‌طی تماس تلفنی در پاسخ دکتر نیلفروش زاده دبیر انجمن متخصصین پوست و زیبایی کشور بیان فرمودند.
دکتر محمد علی نیلفروش زاده و علیرضا زالی
به اشتراک بگذارید: