کلینیک فوق تخصصی نیلفروش زاده (جردن) پوست، زیبایی و پیوند مو

جستجو
Close this search box.
تاریخ انتشار:2015

Application of stem cells conditioned medium in regenerative medicine

data of the use of stem cells in various diseases are accumulating. some studies reported beneficial effects of stem cell therapy in degenerative diseases such as myocardial infarction and revealed that stem cells cause tissue repair due to their ability to secrete trophic factors…

مقاله دکتر نیلفروش زاده research
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *