آیا ریزش مو را با شامپو میتوان متوقف کرد؟

باور غلط: ریزش مو با شامپو متوقف می شود.
حقيقت: قدرت نفوذ و جذب شامپو ها در پوست ناچیز است و نمی تواند به پیاز مو رسیده و علل ریزش مو را متوقف نمایند.

مو شامپو
به اشتراک بگذارید: