جایگزین کرم پودرهای آرایشی جای ضد آفتاب

باور غلط: استفاده از کرم ها و کرم پودرهای ارایشی جای ضد آفتاب را می گیرند. حقیقت : حتی مواد آرایشی که تا حدودی SPF دارند نمی توانند محافظت کاملی در برابر آفتاب داشته باشند. حتی اگر میخواهید از کرمهای آرایشی استفاده کنید ضدآفتاب را مستقیم روی پوست خود بزنید .
آرایشی کرم پودر