زگیل و بیماریهای ویروسی

باور غلط: آب پاشیدن به گربه باعث زگیل می شود. حقيقت: زگیلها بیماری ویروسی هستند که ارتباطی با مورد ذکر شده ندارند.
زگیل بیماری ویروس
به اشتراک بگذارید: