زگیل و بیماریهای ویروسی

باور غلط: آب پاشیدن به گربه باعث زگیل می شود.
حقيقت: زگیلها بیماری ویروسی هستند که ارتباطی با مورد
ذکر شده ندارند.

زگیل بیماری ویروس
به اشتراک بگذارید:

مقالات مشابه