كوچك كردن بينی های گوشتی

با متد تريپل تراپی دكتر محمدعلی نيلفروش زاده سه پروسیجر، به صورت همزمان، بدون تماس با استخوان و غضروف بینی، در کیس هایی که بینی های گوشتی دارند، انجام می شود.

این روش فعلا پتنت می باشد و جزئیات آن در زمان دیگری منتشر خواهد شد.

کوچک کردن بینی گوشتی

به اشتراک بگذارید: