محافظت در برابر نور خورشید

باور غلط: لباس های ما محافظ خوبی در برابر نور خورشید هستند. حقيقت: بسیاری از مردم تصور می کنند با پوشیدن یک تیشرت در برابر صدمات نور خورشید محافظت می شوند اما پارچه های سبک محافظ خوبی در مقابل نور خورشید نیستند.
خورشید آفتاب پوست
به اشتراک بگذارید: