نقش كودكان و جوانان در اپيدمی كرونا

داستان های غم انگیز از جوانان به شدت بیمار و در حال مرگ در حال شروع است. در نیویورک تایمز به تفصیل ، دو کارمند مراقبت های بهداشتی ۲۹ ساله در ووهان به شدت بیمار شدند - تنها یک نفر زنده مانده است. داستانهای دیگر درباره افراد زیر ۵۰ سال که با علائم جدی روبرو هستند ، باعث می شود که این ها رسانه ای شود و همچنین سؤالاتی مطرح شود در مورد اینکه آیا جوانان به ظاهر سالم باید بیشتر نگران باشند؟
به اشتراک بگذارید: